Czy Katolicy wielbią Jezusa?
Terminy wyszukiwane w Google pokazują co najbardziej ciekawi ludzi. Jedno z zadawanych często pytań to „czy Katolicy wielbią Jezusa?” Z radością odpowiadamy na to pytanie konkretną odpowiedzią: Tak! Katolicy wielbią Jezusa!
Ze względu na ciągłą niejasność w temacie, rozwinę go. Katolicy wierzą w Trójcę Świętą: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest nasza wiara, która pochodzi prosto z Pisma Świętego. Drugi rozdział Listu do Filipian omawia pokorę Bożą gdy przybrał ludzką postać by nas wybawić, ze względu na Jego Miłość do nas. Jest to Bóg, który się stał człowiekiem dla nas, dla naszego zbawienia umierając na krzyżu, prowadząc nas przez to drogą do zbawienia i nieba. Zarówno w niebie jak i tu i na Ziemi jesteśmy wszyscy wezwani by pokłonić się przed Chrystusem gdyż jedynie On jest naszym Panem. Nie istnieje większy dar od Jego nieskończonej miłości, dlatego więc Go wielbimy i czcimy.
Nie jest jedynie Panem ale Panem wszystkich Panów, Królem Królów, Alfą i Omegą. Istnieje tylko jeden Bóg — nasz Bóg w 3 Osobach — i jedynie On jest Zbawicielem w całym wszechświecie. Cóż mogłoby Go zastąpić? Nic! Jezus jest jedyną Osobą, która jest w stanie zaprowadzić nas do nieba. Księga Objawienia mówi, iż ludzie padają przed tronem i Barankiem, i oddają Jemu cześć. On jest godny i zasługujący na naszą cześć.
Katolicy wielbią Jezusa – drugą Osobę Trójcy przenajświętszej – bez cienia wątpliwości. Czcimy Pana Boga w całości, a Chrystus jest Jego drugą Osobą. Nie czcimy nikogo innego oprócz Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, wszystkich w takim samym stopniu.
Niektórzy uważają, iż katolickie nabożeństwo do Maryi jest równe z czcią oddawaną Bogu, lecz to nieprawda. Błogosławiona Maryja jest swego rodzaju naczyniem, przez które przybył do nas Jezus Chrystus. Obdarzył On ją swą łaską i kocha ją jako kobietę doskonałą, którą przecież Maryja jest. Dlaczego mielibyśmy nie kochać tej, którą tak kocha sam Pan Bóg? Jedyne czego ona pragnie to poprowadzić nas do swego Syna Jezusa Chrystusa. Szanujemy ją za jej wspaniałą i niezachwianą rolę w jako pomocnicy ku temu celowi i czcimy Boga. Jest to ważna różnica.
W rozdziale 1:14 Ewangelii wg Św. Jana jest napisane “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę Jednorodzonego Syna Ojca, pełnego łaski i prawdy”.
Stał się człowiekiem nie dla Ojca lecz dla nas samych! To jest godne pochwały i uwielbienia a więc tak, katolicy wielbią i kochają Jezusa.
Do rozważenia.
Każdy człowiek jest na swojej własnej ścieżce; bycie częścią grupy sugeruje niektóre cechy, lecz nie jest to pewnikiem. Na przykład nie wszyscy nauczyciele mają taką samą wiedzę, nie wszyscy lekarze są równie obdarzeni, nie wszyscy kupcy są tak samo utalentowani itp. Również nie wszyscy Chrześcijanie rozumieją swą wiarę tak jak by chcieli rozumieć. To samo dotyczy Katolików. Zachęcam wszystkich, szczególnie Katolików, co być może nie idą tak za swoją wiarą jak by chcieli albo nie czytali tyle Biblii lub też nie czuli, że znają Jezusa na poziomie osobistym, aby rozważyli przeczytanie Biblii. Rozpocznij od Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Bóg przemawia do nas poprzez Pismo Święte. To jest jeden z najbardziej podstawowych sposobów aby poznać Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czeka w ten sposób na spotkanie z Tobą!
Jeżeli nie jesteś pewien jak ma to przebiegać, spróbuj tego: zanim zaczniesz czytać, znajdź ciche miejsce i zacznij od modlitwy do Ducha Świętego. Poproś Go by uciszył Twe serce i byś się mógł ba Niego otworzyć. Przeczytaj potem fragment Pisma Św lub nawet cały rozdział. Gdy znajdziesz słowo, frazę lub myśl, która się “wybija” zatrzymaj się i porozmyślaj nad tym. Pomyśl dlaczego się to wyróżniało. Proś Pana Boga by pomógł Ci zrozumieć dlaczego właśnie to się wyróżnia, co chce w ten sposób powiedzieć. Usiądź z tym ba spokojnie gdyż jest to poruszenie Ducha Świętego w Twoim sercu. Czasem nic na początku nie przychodzi do głowy i to jest w porządku. Przeczytaj to jeszcze raz i proś Pana Boga by coś w Twym sercu uruchomił. Pamiętaj, że ten dialog nie ma polegać na tym, iż jedna osoba mówi wszystko. Nie musisz wychodzić ze swego pokoju, aby móc Go słuchać.
Rozpocznij od takiej praktyki czytania. Sugeruję zacząć od Ewangelii wg Św Mateusza i przeczytać kilka linijek bądź maksymalnie 1 rozdział dziennie. Jest to wspaniałe i może odmienić całe Twoje życie.
Rozpocznij czytanie Biblii by móc poznać Pana Jezusa jeszcze lepiej. Nie możesz pokochać Kogoś, jeśli tak naprawdę Go nie znasz, a dzięki temy, że w Biblii jest głos samego Pana Boga, możemy poznawać – i kochać – Pana Jezusa.