Kościół katolicki, papież i Donacja Konstantyna

Kościół katolicki, papież i Donacja Konstantyna
Niektórzy przeciwnicy wiary katolickiej uważają, iż papież czy Kościół katolicki utworzył sfałszowany dokument znany jako Donacja Konstantyna, by wzmocnić swój autorytet i mieć władzę nad innymi religiami. Po zapoznaniu się z faktami zobaczymy jednak, że to stwierdzenie jest nie do przyjęcia i całkowicie błędne.
Choć są różne twierdzenia i teorie spiskowe tworzone przez przeciwników katolicyzmu, zaczniwmy od paru łatwych pytań: kto napisał tzw Donację Konstantyna? Jak się nazywał? Kiedy to napisał? Jak długo zajęło mu ukończenie tego dokumentu?
Prawdą jest to, iż ​​nikt tego nie wie. Żaden uczony czy historyk dokładnie nie wie kto i kiedy to napisał. Problem rośnie gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że dokument jest napisany w dwóch częściach, a pewni badacze twierdzą, iż owe sekcje powstawały w różnym czasie.
Są tacy, którzy przypuszczają, iż ​​ten dokument został wymyślony przez osobę z Grecji w schizmie na Wschodzie. Ważne jest to, iż Donacja Konstantyna jest umieszczona w greckich zbiorach kanonicznych. Jeszcze inni uważają, iż została sfałszowana w Rzymie, a kolejni mają domenę frankońską za swój port pochodzenia.
Wiele uczonych twierdzi, iż  ten dokument został napisany w VIII bądź IX w. Pojawia się więc następny problem dla teoretyków spiskowych. Gdyby rzeczywiście papież napisał go z jakichś podłych przyczyn, na pewno byłby uznany wśród papieży i Kościół katolicki od IX w. Jest jednak inaczej. Żaden papież nie wspomniał nawet o tym dokumencie aż do 1054 r., gdy to rozmawiał z Michaelem Crulariusem. Czyli minęło ponad półtora wieku od czasu kiedy to uczeni uważają, iż został napisany. Wiemy bez wątpienia, iż był w użyciu w kanonach frankońskich i greckich na długi czas przed Rzymem.
Wielu uczonych twierdzi, iż miejscem pochodzenia jest ​​królestwo Franków. Autorzy owego fałszerstwa podkreślają, iż próbują udowodnić Frankom „przeniesienie tytułu cesarskiego podczas koronacji Karola Wielkiego w 800 r.” Było ono więc ważne dla imperium frankońskiego.
Na dodatek najstarsze rękopisy są w Cesarstwie Franków, nie w Rzymie. Poza tym to frankońscy pisarze pierwsi cytowali ów dokument i go wykorzystywali – nie Rzym i nie żaden papież. Daje to dużo do zrozumienia.
Ów dokument nie był użyty w Rzymie ni też przez Kościół Rzymski przez prawie dwa stulecia, również za czasów gdy były poważne konflikty jak np pomiędzy papieżem Mikołajem I a Konstantynopolem. Mogliby łatwo użyć owe fałszerstwo ku swej korzyści gdyby tego byli świadomi lecz tego nie uczynili.
Tak więc po stuleciach gdy anonimowi ludzie – może mowa o Frankach – korzystali z niego z politycznych pobudek, zaczął się on powoli rozprzestrzeniać i zyskiwać akceptację. Nikt w Rzymie i innych miejscach nie miał wówczas pojęcia, że to fałszerstwo. Nawet antykatoliccy przeciwnicy Kościoła uznawali jego wiarygodność i podejmowali próby obalenia go dla własnych korzyści.
Wiele do zrozumienia daje to, iż ani w Kościele ani poza Kościołem nikt nie miał pojęcia, że to fałszerstwo, aż do XV w! Gdyby rzeczywiście był utworzony przez papieża albowładze Kościoła rzymskiego, nie moglibyśmy znaleźć go najpierw w innych księgozbiorach, poza Rzymem.
Tak katolicy jak i niekatolicy zostali oszukani. Nikt nie przeczył jego ważności, tak więc jak nikt do XVw nie wiedział, iż to fałsz, również katolicy, jak można więc uważać, iż papież to stworzych dla niecnego celu.
Sedno w tym, iż papież nie wymyślił Donacji Konstantyna, by uzasadnić swoje racje, jak niektórzy domniemają, i nie istnieją na to żadne solidne dowody. Jest wiele domniemań i przypuszczeń mówiącej o złych intencjach, konspiracji, dominacji nad światem i innych teoriach spiskowych, lecz żadnej nie ma na to żadnych dowodów.
Poza tym papież nie potrzebuje takiego dokumentu by potwierdzić swą pozycję. Dostał on na ziemi zwierzchnictwo kiedy Piotr otrzymał klucze Niebieskiego Królestwa. Skoro papiż ma autorytet duchowy, nie doczesny, ma on zwierzchnictwo nad królami i zawsze się starał nimi kierować w dobrym kierunku, upewniając się przy tym, iż czystość wiary będzie zachowana.
Jeśli chcesz poszerzyć wiedzędowiedzieć na temat kluczy i papieskiego autorytetu ma, obejrzyj nasz film o papieżu jako Wikariuszu Chrystusa.