Problemy z księdzem Richardem Rohr: Nieuczciwy duchowy przewodnik

Ksiądz Richard Rohr to niegodny zaufania duchowy przewodnik, który głosi nauki sprzeczne z naszym Bogiem i katolicką wiarą!

Człowiek ten znany jest ze swych pisemnych przemyśleń, wykładów czy rekolekcji. Mimo tego, iż w jego dziełach znajduje się trochę prawdy i że ma niektóre dobre duchowe spostrzeżenia, duża część jego filozofii jest pełna problematycznej teologii, herezji czy też dysydencji przeciw naszemu Kościołowi.

Wybrałem się niegdyś do kościoła episkopalnego aby posłuchać księdza Richarda. Nikogo tam nie znając, ciekaw byłem co ksiądz Robr będzie głosił. Zaczął od tego, co ma miejsce w wielu jego pismach: dyskredytował Kościół Katolicki i duchowieństwo, oddzielając się od wiary katolickiej w wyszydzajacym stylu.

Mnóstwo tzw liberalnych duchownych New Age wyśmiewa właśnie prawdziwy katolicyzm oraz odrzuca tradycyjny Kościół Chrystusa na rzecz Chrześcijaństwa bardziej „oświeconego” sugerując tym, iż ​​wiedzą wszystko lepiej niż Święta Kościół apostolski czy nawet Duch Święty prowadzący Kościół Katolicki przez ponad 2000 lat .

Ze względu na negatywny wydźwięk jaki nadaje Kościołowi Katolickiemu i jego kapłanom, czytelnicy jego dzieł zaczynają myśleć, iż to właśnie nasz Kościół ma problem, a ów ksiądz proponuje lepsze wyjście. To jednak co sugeruje jest mylna teologią i nauczaniem. Fałszywa nauka.

W przeciwieństwie do jego uwspółcześnionych ideologii, nasz Kościół nie jest „mylny”, gdyż kieruje się samym Chrystusem i Jego świętym Duchem. Człowiek ów jednak przedstawia to opacznie. Nie angażuje czy zaprasza do głoszenia w miejscach swych rekolekcyji tych, którzy tę prawdę o Kościele wam powiedzą. Zaproszeni goście w tych ośrodkach rekolekcyjnych ewidentnie przeczą nauce katolickiej, a wręcz nakłaniają do nieukrywanej herezji ich ideologią New Age.

Przykład: zaprosił Marianne Williamson by przemówiła. Może pamiętacie, że niedawno kandydowała na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zwą ja też światowym ekspertem w “Kursie Cudów”. Krótko mówiąc, tzw “Kurs Cudów” głosi, iż ukrzyżowanie Pana Jezusa jest pozbawione sensu i musi zostać cofnięte ponieważ było złe i niepotrzebne. Było złe, gdyż – jak głosi “Kurs Cudów” – grzech nie istnieje, a więc skoro nie ma w nas grzechów, nie było potrzeby by nas zbawiać. Nie istniało więc nic, co Jezus miał wykonać dla nas poprzez Krzyż, a więc – jak podaje ów kurs – ukrzyżowanie ma zostać cofnięte.

Neguje to całe sedno Chrześcijaństwai i wszystkiego tego, w co my wierzymy.

Błędne nauki Marianne Williamson są polarnym przeciwieństwem tego, w co wierzymy my Katolicy.

Z jakiego powodu więc ksiądz Rohr zaprosił Marianne Williamson, jawnie niebędącą Katolikiem, aby głosiła swe nauki, jeżeli i on nie podpisywałby się pod tymi wierzeniami? Dlaczego Richard Rohr, będący ksiądzem katolickim, zatrudnia tych, co nie wierzą w istnienie grzechu czy w prawdziwego Jezusa Chrystusa, tych którzy bluźnią uważając, iż zbawienie i odkupienie są zbędne i powinny być cofnięte?

Rohr wyznaje Jezusa „w wersji New Age”. Ksiadz ten mówi,, iż Jezus i Chrystus to dwie różne osoby: Jezus to człowiekiem sprzed ponad 2000 lat, natomiast Chrystus jest istotą odwieczną. Rekolekcjonista ten wyznaje, iż Jezus – człowiek – został Chrystusem. To jest ewidentnie niezgodne z naukami Kościoła Katolickiego.

Głosu, iż Katolicy i protestanci byli zbyt skupieni na „Jezusie historycznym”, żyjącym dwa milenia temu, więc zupełnie brak nam jest „Chrystusa”. Rohr błędnie głosi, iż Jezus odnalazł tzw „świadomość Chrystusa”, co jest taką samą herezją, o której wspominałem w blogu o Deepaku Chopra. On też uważa, iż Jezus został Chrystusem i odnajdując nadprzyrodzone oświecenie, czyli – jak twierdzi – świadomość Boga.

Ksiądz Rohr promuje tzw „Kosmicznego Chrystusa”, twierdząc, że Jezus przyszedł na świat 13,8 miliardów lat temu, przy Wielkim Wybuchu. Uważa, iż Wielki Wybuch to narodziny “Kosmicznego Chrystusa”. To jednak nieuzasadniony nonsens New Age.

Głoszenie, iż Jezus i Chrystus to dwa oddzielne byty, jest herezją. Uczenie, iż Jezus „został” Chrystusem, jest mylne. Ks. Rohr posuwa się dalej uważając, iż każdy może stać się „Chrystusem”. To także herezja. Ani to nie jest zgodne z nauką katolicką, ani z franciszkańską. Jest to filozofia New Age. Ponadto bluźniercza, ponieważ odbiera Jezusowi Chrystusowi Jego prawdziwe Bóstwo w zjednoczeniu hipostatycznym.

Hipostatyczne zjednoczenie Jezusa znaczy to, iż jest On ta samą Boską Istotą o dwóch naturach: ludzkiej i boskiej. Jedna osoba w dwóch naturach, nie dwie odrębne osoby czy też jedna z nich przemieniająca się w te drugą. „Chrystus” znaczy najzwyczajniej „namaszczony” opisuje Jezusa jako naszego Mesjasza. Jezus to odwieczne Słowo Boże, które przyjęło ludzką postać. Jezus i Chrystus to nie są więc oddzielne istoty i Jezus nie musiał ewoluować by odnaleźć boskie oświecenie.

Więcej nieprawidłowości

Jest jeszcze dużo innych mylnych twierdzeń, których ów ksiądz naucza. Oto przykłady:

Jak już napisałem, ks. Rohr posuwa się do głoszenia, iż ​​nie ma tylko jednego Chrystusa lecz iż każdy może być boski i być Chrystusem. Zatrudnia do głoszenia nauk Marianne Williamson, jak pisałem też wcześniej, promującą tę wspólną bluźnierczą teorię. Zachwala jej nauki. W naukach o owym “Kursie Cudów” twierdzi ona, iż jesteśmy już teraz w niebie, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, gdyż nie zdołaliśmy jeszcze znaleźć owego oświecenia w „świadomości Boga”. Uważa, iż gdy tego doświadczymy i będziemy przebudzeni duchowo, zrozumiemy, iż nigdy nie opuściliśmy nieba. Jak on może wspierać takie tezy?

Innym błędem, który głosi, jest to, iż Bóg jest i ojcem i matką, „Nim i Nią”. Kościół jednak uczy, uż ​​Bóg jest poza iwszystkimi ziemskimi atrybutami, a nie je reprezentuje.

Ks. Rohr głosu też na temat „boskim Ja” i dokonuje rozróżnienia pomiędzy „prawdziwym boskim Ja” i „naszym fałszywym ja”. „Fałszywe ja”, jak twierdzi, ma idaleźć świadomość Boga. Zaznacza „prawdziwe Ja” wielkim „J” w celu wywyższenia człowieka do rangi boskiej.

Innym problematycznym aspektem związanym z naukami wg ks. Rohr jest jego poparcie dla Enneagramu czyli pseudonaukowego i duchowo podejrzanego systemu osobowości, jaki opiszemy innym razem.

Inne jego mylne nauki zawierają tezy ideologii takich jak synkretyzm (czyli wszelkie religie są drogą prowadzącą do Boga – teza, którą Kościół zdecydowanie potępia), monizm, trzecie oko (hinduska ideologia) i wiele innych fałszywych nauk o seksualności, homoseksualizmie lub transpłciowości.

Istnieje tak dużo problemów związanych z ks. Richard Rohr głoszącym antykatolickie punkty widzenia, skierowane wprost przeciw świętemu Kościołowi, a którego – jak twierdzi – jest członkiem. Wiara, iż ów ksiądz jest godnym zaufania przewodnikiem duchowym, jest zastanawiające i nieroztropne.

Niestety w naszym Kościele dużo jest ludzi takich jak ks. Rohr, którzy są pogubieni i gubią innych.

Puenta jest to, iż wiele nauk ks.Rohr nie jest nauką katolickią i nie jest od Boga, a więc uważajcie!