Papież jest Wikariuszem Chrystusa (znaczenie tego oraz przykłady)
Czy Papież to Wikariusz Chrystusa? Czy to może boska postać oraz Jezus Chrystus na Ziemi? Może się zdawać, iż dużo przeciwników wiary katolickiej w to właśnie wierzy. Choć pewni Papieże mówili, że reprezentują Chrystusa na Ziemi, antykatolicy źle pojmują owe kwestie. Wierzą oni, iż tytuł ten oraz takie podejście podnosi Papieża do rangi boskości oraz zastępuje samego Chrystusa. Na jednej antykatolickiej stronie jest napisane tak: „Przez całe wieki istnienia Rzymu Papieże zawsze uwazali, iż są boscy”.
Choć jest to błędne, inne znane antykatolickie media uważają podobnie: „Majestat, wielkość i ogromna władza urzędu Namiestnika Chrystusa są takie, iż wierni mają być zachwyceni jego boskością. To, że człowiek może rościć prawo do urzędu Wikariusza Chrystusa jest zupełnie absurdalne i wręcz bluźniercze”.
Nie dziwi więc, iż dużo przeciwników Katolicyzmu uważa, iż my Katolicy czcimy naszegi Papieża. Myślą, iż wyraźnie mamy go za osobę boską, gdyż przecież „zastępuje Chrystusa” oraz jest Jego „zastępstwem”. Rozumują, iż skoro Papież zajmuje miejsce Chrystusa, to rości sobie prawo do jego boskiego autorytetu.
Abyśmy mogli lepiej pojąć stanowisko Katolików, zobaczmy w co tak naprawdę wierzymy na temat Papieża oraz jego pozycji „Wikariusza Chrystusa”.
Zauważmy, iż ten tytuł w żaden sposób nie sugeruje, iż Papież zastępuje nam Jezusa Chrystusa, albo iż jest on samym Jezusem czy jest w jakikolwiek sposób boski. Wyraz „wikariusz” oznacza „zamiast” oraz „w miejsce”, więc wielu antykatolików jest zaskoczonych słysząc, iż urząd wikariusza pochodzi bezpośrednio z zalecenia samego Pisma Świętego. W Słowie Bożym urząd ten jest zwany urzędem Namiestnika Królewskiego. W Izraelu zwany był miejscem premiera. W wierze Chrześcijańskiej jest to natomiast urząd papieski. Zobaczmy więcej na ten temat.
W Piśmie Świętym (Księga Rodzaju 35-50) jest historia Józefa i jego braci. Po wielu latach cierpienia, zdrady przez własną rodzinę, bycia sprzedanym do niewoli oraz niesprawiedliwego bycia więźniem, a na koniec faraon jest przychylny Józefowi oraz bierze go pod swą opiekę. Józef właściwie interpretuje sen, a potem faraon czyni Józefa królewskim zarządcą całej swej ziemi.
Józef zastępował faraona w całym kraju oraz miał jego pełną władzę. Zarządzał królestwem na rzecz faraona, podejmował różne decyzje i wszyscy mu byli podlegli. Na pewno w Egipcie były też inne władze, lecz na życzenie faraona, każda władza odpowiadała przed Józefem będącym najwyższym autorytetem w czasie jego rządów. Ponadto jeżeli faraon gdzieś wyjeżdżał, Józef zarządzał ziemią na jego stanowisku oraz pełnił jego obowiązki. Jedyną osobą, której władzy podlegał Józef był tylko faraon.
Lata dalej, Izraelici chcieli zbudować ogromne królestwa na Ziemi, jak były w Egipcie. Wybrali więc władcę oraz ustanowili identyczny urząd Królewskiego Wikariusza. W Izraelu zwany był on urzędem premiera lecz operował identycznie, z jednym człowiekiem wyznaczonym przez króla i działającym z jego całkowitą władzą.
Tak jak Józef, premier zarządzał królestwem, podejmował decyzje, a lud był mu podwładny. Premier zaś podległy był jedynie samemu królowi. W Księdze Izajasza 22 skorumpowany premier jest zastąpiony szlachetniejszą osobą, co pokazuje też sukcesję premierów. Każdy premier dostawał królewską władzę w symbolu klucza. Klucz to w Biblii znak autorytetu.
Zobaczmy co uważa Pismo Święte na temat autorytetu przekazanego premierowi Eliakimowi:
Wtedy stanie się w tym dniu,
Że wezwę sługę mego Eliakima, syna Chilkiasza;
Ubiorę go w twą szatę
I wzmocnię twym pasem;
Dam twą odpowiedzialność do jego rąk.
Będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy
I dla domu Judy.
Klucz domu Dawida
Położę na jego ramieniu;
Więc co on otworzy, nikt nie zamknie;
A co zamknie, nikt nie otworzy.
jak kołek położę go w bezpiecznym miejscu,
I zostanie on chwalebnym tronem w domu swojego ojca”.
Kluczten więc dał Eliakimowi władzę nad całym królestwem, on więc sprawował królewską władzę. Istniały też naturalnie inne rodzaje władzy, lecz podlegały one pod premiera.
Taki sam rodzaj urzędu Pan Jezus przekazał Piotrowi w Ewangelii według Świętego Mateusza 16:18-19. Uważny człowiek dostrzeże wręcz podobny sposób mówienia o autorytecie po przekazaniu kluczy do tego autorytetu.
Pan Jezus mówił tak:
“Powiadam ci, że jesteś Skałą i na tej skale zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą. I dam ci klucze do Bożego Królestwa, a cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w i w Niebie, co zaś rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane i w Niebie”.
Zauważ owy sposób mówienia o otwieraniu i zamykaniu w Księdze Izajasza (terminy określające władzę) oraz otrzymyw
ania kluczy Domu Dawida. Zauważ ten sam sposób mówienia o związaniu w rozluźnieniu oraz tym samym dokonanym w związku z tym w Niebie. Zwróć uwagę, iż on też dostał klucze władzy. (Nawet pewni protestanccy uczeni zauważyli podobieństwo.) Podczas gdy inni Apostołowie też otrzymywali pewne zadania w Ewangelii według Świętego Mateusza 18:15-18, to jedynie Piotr dostał klucze Bożego Kólestwa, wskazujące na ostateczny autorytet, który ma działać w imieniu Chrystusa.
Piotr był przez Chrystusa wyznaczony tak samo jak Józef był wyznaczony przez faraona, zaś Eliakim przez króla Dawida. Wszyscy oni dostali władzę nad ludźmi i ziemią, by działali w imieniu samego króla. W przypadku Piotra, dostaje on upoważnienie do działania w imieniu Króla Królów.
Tak samo więc jak pod Królewskim Namiestnikiem i dawniej premierem, w Kościele Bożym też są inne władze podrzędne. Wszystkie jednak podlegają zwierzchnikowi działającemu w imieniu Chrystusa i na Jego rozkaz. Jedyną Osobą, której podlega zaś Wikariusz jest sam Chrystus.
Jak widać więc, “Wikariusz Chrystusa” nie zastępuje Go, tak samo jak Józef nie zastąpił faraona. Dostał od Niego zaś upoważnienie do zarządzania w Jego imieniu i rządzenia Ziemią dla Niego tak jak kiedyś robili dla władcówJózef i Eliakim. Tym dziś jest dla nas Papież.
Nie oznacza to jednak niestety, iż zarządzający są zawsze sprawiedliwi, święci, dobrzy. Jak niegdyś w Izraelu istnieli skorumpowani premierzy i prorocy, tak istnieli i papieże, którzy nie zasługiwali na chwałę poleconego im urzędu.
Papież jednak, będąc Namiestnikiem Chrystusa, był wyznaczony przez Niego samego do zarządzania Bożym Kościołem na Ziemi na czas nieobecności naszeg Króla. Każdy Papież odpowie twarzą w twarz przed Królem Królów i zda sprawozdanie z tego co czynił.
Na koniec więc, bycie Wikariuszem Chrystusa ninienaczy bycie samym Chrystusem lecz tymczasowe posiadanie Jego władzy. W Ewangelii według Świętego Jana 21:15-17, Piotr dostaje polecenie karmienia owiec Chrystusa (Matki Kościół) oraz ich pasienia. Dwa tysiące lat oraz dwustu sześćdziesięciu sześciu Papieży później, wciąż mamy władców działających z autorytetem Chrystusa, na Jego rozkaz.
Módlmy się za nich często oraz prośmy Ducha Świętego by ich prowadził, uzmacniał i pomagał im dobrze ten urząd sprawować.